Szkoła Podstawowa nr 2

 im. Wojska Polskiego w Szprotawie 

Informacje

Witamy na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Szprotawie. Z naszej witryny dowiesz się o aktualnych wydarzeniach szkolnych, przeczytasz o osiągnięciach uczniów oraz znajdziesz informacje na temat naszej placówki.

Rekrutacja w szkole podstawowej

Lista uczniów przyjętych do klasy I na rok szkolny 2020/2021 wywieszona jest na tablicy ogłoszeń

Harmonogram rekrutacji:

  1. W terminie do 5 marca roku poprzedzającego rok szkolny rodzice zgłaszają (dzieci z obwodu) lub przedkładają wniosek (dzieci z poza obwodu) o przyjęcie do klasy pierwszej.

  2. W dniu 26 marca poprzedzającego rok szkolny o godz. 12.00 ogłoszenie listy dzieci przyjętych do klasy pierwszej od 1 września.

Dokumenty do pobrania

  1. Regulamin rekrutacji

  2. Zgłoszenie (z obwodu szkoły) - załącznik nr 1

  3. Wniosek (spoza obwodu szkoły) - załącznik nr 2

  4. Zarządzenie Burmistrz Szprotawy

  5. Uchwała Rady Miejskiej

  6. Oświadczenie rodzica, że dziecko będzie uczęszczało do SP nr 2 w Szprotawie

 

                   

Informacje na temat wyprawki dla ucznia klasy I

Szczegóły tutaj

               

                                                 


Nasza szkoła