Szkoła Podstawowa nr 2

 im. Wojska Polskiego w Szprotawie

Informacje

Witamy na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Szprotawie. Z naszej witryny dowiesz się o aktualnych wydarzeniach szkolnych, przeczytasz o osiągnięciach uczniów oraz znajdziesz informacje na temat naszej placówki.

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 46, poz 432, z późn. zm.)

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603)

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz.U. 2017, poz. 1512)

  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2017, poz. 2198, z póżn. zm.)

1.      W Szkole Podstawowej nr 2 obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy.

2.      Rozpoczęcie roku szkolnego                                                 02.09.2019 r.

3.      Zimowa przerwa świąteczna                                                 23 – 31.12.2019 r.

4.      Ferie zimowe                                                                        27.01 – 09.02.2020 r.

5.      Wiosenna przerwa świąteczna                                             09 – 14.04.2020 r.

6.      Zakończenie rocznych zajęć dyd.-wych.                               26 .06.2020 r.

7.      Ferie letnie                                                                           27.06 – 31.08.2020 r.

Egzamin ósmoklasisty: 

- język polski – godz. 9:00                                                        21.04.2020 r. (wtorek)

- matematyka – godz. 9:00                                                       22.04.2020 r. (środa) 

- język obcy nowożytny – godz. 9:00                                        23.04.2020 r. (czwartek)

Dodatkowy termin egzaminu:

      - część humanistyczna                                                               01.06.2020 r. (poniedziałek)

      - część matem.-przyrodn.                                                            02.06.2020 r. (wtorek)

      - język obcy nowożytny                                                               03.06.2020 r. (środa)                                  


Nasza szkoła