Szkoła Podstawowa nr 2

 im. Wojska Polskiego w Szprotawie 

Informacje

Witamy na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Szprotawie. Z naszej witryny dowiesz się o aktualnych wydarzeniach szkolnych, przeczytasz o osiągnięciach uczniów oraz znajdziesz informacje na temat naszej placówki.

Egzaminy zewnętrzne

 

Terminy egzaminów zewnętrznych

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej:

1.    język polski 21.04.2020 r. (wtorek) – godz. 9:00

2.    matematyka 22.04.2020 r. (środa) – godz. 9:00

3.    język obcy nowożytny 23.04.2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

Dodatkowy termin egzaminu:

1.    język polski 01.06.2020 r. (poniedziałek)

2.    matematyka 02.06.2020 r. (wtorek)

3.    język obcy nowożytny 03.06.2020 r. (środa)

  • Harmonogram przeprowadzania egzaminów zewnętrznych

  • Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

  • Dostosowanie warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

  • Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty, egzaminie gimnazjalnym oraz egzaminie maturalnym w 2020 roku

Nasza szkoła